Comarch ERP Optima i HRM 2021.5.1

Dzięki modyfikacjom w nowej wersji Comarch ERP Optima 2021.5.1 związanymi ze zmianami w przepisach wprowadzono następujące usprawnienia: 

 • Możliwość przesłania deklaracji PIT-8AR i PIT-4R za rok ubiegły do systemu e-Deklaracje, 
 • Deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA dostosowano do wzorów, które obowiązują od 16.05.2021 r., 
 • Zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b dostosowano do wzorów umieszczonych na stronie zus.pl, 
 • Wprowadzono nowe funkcjonalności w pakiecie VAT e-commerce dotyczące m.in. nowych stawek VAT dla Klientów unijnych, 
 • Możliwość zbiorowej fiskalizacji dokumentów, 
 • Dla młodych pracowników możliwość naliczania limitu urlopu wypoczynkowego, 
 • Możliwość wyliczenia stażu pracy z uwzględnieniem okresów zatrudnienia i nauki, 
 • Możliwość księgowania dokumentów według kodów JPK_V7, 
 • Możliwość zbiorczego importu rachunków bankowych kontrahentów z rejestru podatników VAT, 
 • Powiadomienia o przesyłanych na portal iKsięgowość24 wiadomościach od Klientów 
  u pracowników Biur Rachunkowych, 
 • Dodano funkcje weryfikujące prawidłowość przesyłanych danych do Comarch e-Sklep, 
 • Możliwość przeniesienia dokumentów z modułu Handel do rejestru VAT razem 
  z dokumentami powiązanymi z Biblioteki dokumentów, 
 • Dodano funkcję faktur cyklicznych podpowiadającą, które dokumenty wprowadzane ręcznie mogę być generowane automatycznie. 

W Comarch HRM 2021.5.1 wprowadzono zmiany w zakresie czasu i planu pracy: 

 • Możliwość korzystania z kalendarzy w sposób ergonomiczny i optymalizacyjny, 
 • Szczegółowe podsumowanie ile pracowników pracuje, a ile jest nieobecnych, 
 • Delegacje, odbiory godzin, szkolenia z oznaczeniem kolorystycznym, 
 • Przedstawienie dla całego okresu rozliczeniowego oraz dla danego miesiąca czasu zaplanowanego i przepracowanego oraz  informacji o normie kodeksowej, 
 • Możliwość akceptacji i planowania zgodnie z limitem urlopów dla młodych pracowników. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Handlowym. 

Zachęcamy również do pobrania wersji DEMO Comarch Optima: POBIERZ 
lub do złożenia zamówienia programu w wersji online: ZAMÓW