Comarch Optima Krajowy System e-Faktur

Krajowy Rejestr e-Faktur (KSeF) – rewolucja w księgowości, której głównym założeniem jest zgromadzenie wszystkich faktur przedsiębiorstwa w jednym miejscu. System umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w formacie xml (zgodny ze strukturą logiczną e- Faktury). W strukturze zawarte są pozycje (pola), które występują na tradycyjnej fakturze (według art. 106e ustawy o VAT), a także inne pola (nieobowiązkowe), występujące w obrocie gospodarczym.
Dla wszystkich rodzajów faktur obowiązuje jedna struktura e-Faktury.

Rok 2022 jest okresem przejściowym. Od 1 stycznia firmy mogą (jeszcze) dobrowolnie korzystać z  KSeF, natomiast w roku 2023 planowane jest wprowadzenie systemu, jako jedyną dopuszczalną formę udokumentowania transakcji.

KSeF skierowany jest do przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT oraz do tych, którzy są zwolnieni z podatku VAT, a także podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

KSeF w Comarch Optima

Producentowi oprogramowania Optima zależy, aby wymiana danych KSeF w firmie była prosta i intuicyjna, a także usprawniała procesy.

W systemie zostaje wbudowana funkcjonalność, która umożliwi wysyłkę e-Faktur do Krajowego Systemu e-Faktur poprzez dwa tryby:

  • wersji testowej/demo
  • wersji produkcyjnej
Konfiguracja KSeF w Optimie

Darmowy okres próbny komunikacji z KSeF w systemach Comarch ERP został zaplanowany do końca 2022 r.
Jak skorzystać z wersji darmowej KSeF?

Należy odpowiednio skonfigurować system (zgodnie z informacjami zawartymi w nowej wersji systemów ERP).

Jakie możliwości daje wymiana danych w KSeF w Comarch ERP?

  • generowanie, wysyłka, odbiór e-Faktur do/z KSeF,
  • możliwość przekazywania innych informacji z KSeF do systemu ERP (unikalny numer e-Faktury (KSeF) czy UPO),
  • automatyczne przekazywanie informacji do odbiorcy o wystawionej fakturze w systemie KSeF,
  • uwierzytelnienie metodami: profil zaufany, token, pieczęć kwalifikowana, podpis kwalifikowany.