Sage Symfonia F50 i ERP 2021.1 Nowa funkcjonalność w Sage Symfonia F50/ERP – standard rachunku kosztów dla jednostek medycznych

Sage dodał funkcjonalność w nowej wersji Sage Symfonia F50 oraz Sage Symfonia ERP 2021.1, która umożliwia szybką modyfikację planu kont podmiotów medycznych. Nowa funkcjonalność podyktowana jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Jednostki medyczne, które świadczą usługi w ramach NFZ są zobligowane do stosowania nowego standardu rachunku kosztów od 2021 roku. Z tego obowiązku zwolnione są przychodnie POZ. 

Jest to pierwszy etap wdrożenia standardu rachunku kosztów. Następne etapy to: 

  1. Dostosowanie planu kont do OPK (Ośrodki Powstawania Kosztów) i identyfikacja OPK. 
  2. Dla amortyzacji sprzętu, wynagrodzeń-konfiguracja dekretacji kosztów bezpośrednich. 
  3. Rozksięgowanie kosztów ogólnych – konfiguracja mechanizmu. 
  4. Wycena kosztów związanych ze świadczonymi usługami – wdrożenie mechanizmu. 
  5. Wdrożenie raportów do przekazywania danych do AOTMiT. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Handlowym. 

Link do aktualnej wersji programu Sage Symfonia F50 2021.1: POBIERZ 
Link do aktualnej wersji programu Sage Symfonia ERP 2021.1: POBIERZ