Symfonia ERP Kadry i Płace wersja 2021.2

Nowa wersja Symfonii Kadry i Płace 2021.2 wprowadza zmiany m.in. w zakresie aktualizacji deklaracji PIT-11(27), obsługi nieobecności, pulpitu pracownika czy też zmiany Instytucji Finansowej w API PPK. 

Najistotniejsze zmiany w nowej wersji KiP 2021.2: 

 • Możliwość wygenerowania więcej niż tylko jednej informacji PIT-11 dla pracownika w ciągu roku, 
 • W Pulpicie Nieobecności możliwość ustawienia dodatkowych kolumn z danymi, 
 • Dodanie do ewidencji nieobecności grupy „Inne” w Pulpicie Nieobecności, 
 • W oknie Pracownika możliwość konfiguracji danych w zakładce „Dane”, tj. benefity, terminy wznowień badań lekarskich itp., 
 • Możliwość zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, który już widnieje w kartotece, 
 • Możliwość importu dla danego pracownika z jednego pliku kilku danych, także w różnych przedziałach dat, 
 • W API PPK, słowniku Instytucji Finansowych PPK oraz w danych kadrowych zmieniono nazwę Funduszu z AXA na UNIQUA, 
 • Optymalizacja i zwiększenie szybkości generowania deklaracji ZUS RCA i RSA, 
 • Skonwertowano szablon WORD do formatu REPX, dzięki czemu zbędna jest instalacja MS Office, 
 • Możliwość przełączania się między firmami bez potrzeby podawania po raz kolejny loginu 
  i hasła użytkownika, 
 • Możliwość integracji z Tachospeed. 

Uwaga! 

 • Wymagana instalacja aktualizacji na każdym stanowisku, 
 • Możliwość konwersji z wersji 2021, 2021.a, 2021.b. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Handlowym. 

Link do aktualnej wersji programu: POBIERZ 
Link do pełnego opisu zmian: OPIS ZMIAN