Symfonia ERP Kadry i Płace wersja 2022

W związku z wydaniem nowej wersji Kadr i Płac 2022, Symfonia wprowadziła nowe funkcjonalności i usprawnienia: 

 • Kadry Marzeń: 

Import z Excela – została dodana możliwość importowania: 

 1. Umów i rozliczeń cywilno-prawnych 
 2. Danych kadrowych różnych typów 

Pulpit nieobecności – dodane nowe zakładki: nieobecności (forma kalendarza) oraz stany urlopów 

 1. Rejestrowanie zbiorcze urlopów jedną czynnością dla kilku pracowników 
 2. Rozbudowa obsługi ewidencji absencji 
 • Pozostałe zmiany: 
 1. Naliczenia PIT cz. I – ulepszenie wydajności. W bazach z dużą liczbą okresów płacowych wprowadzona optymalizacja naliczeń do PIT. 
 2. Zmiany dotyczące obsługi rozliczania zasiłków w związku z pandemią Covid-19. Zmiana związana jest z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, który przypada podczas ciąży, czy zasiłku macierzyńskiego pracownikom, którym został zmieniony wymiar czasu pracy w związku z ustawą o COVID-19. 
 3. PPK - dodano wypłatę na wydruku rachunków umów cywilno-prawnych. 

Informacje uzupełniające: 

 1. Możliwość konwersji z 2021, 2021.a, 2021.b, 2021.2, 2021.2a. 
 2. Po zakończonej instalacji system może wymóc na użytkowniku ponowne uruchomienie komputera. Jeśli nastąpi taka konieczność, system wyświetli komunikat. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Handlowym. 

Link do aktualnej wersji programu: POBIERZ 
Link do pełnego opisu zmian: OPIS ZMIAN