Zarządzanie Produkcją (PZF) nowa wersja – Symfonia ERP 2022.2

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w nowym Zarządzaniu Produkcją Symfonia ERP 2022.2:

  • W zakładce karta technologiczna – został dodany podgląd dodatkowych jednostek miary, jako dane uzupełniające produktu, W trakcie przyjęcia produktu można obsłużyć dodatkowe jednostki miary – wybór ilości wyrobu gotowego do przyjęcia, w odpowiedniej jednostce miary (wystawienie dokumentu zgodne z działaniem modułu Handel)
  • W zakładce magazyn w kolumnie Atrybuty została dodana ewidencja numerów dostaw przy przyjmowaniu wyrobów gotowych
  • Została dodana możliwość formatowania warunkowego, analogicznego do działani jak w Excelu, na listach

Link prowadzący do pełnego opisu zmian na stronie producenta: Opis zmian Symfonia Produkcja 2022.2

Najważniejsze zmiany wprowadzone do Paneli Meldunkowych (PMF) Symfonia ERP 2022.2:

  • Przy przyjęciu produktu, została dodana możliwość obsługi dodatkowej jednostki miary (jest to opcja, która pozwala na wskazanie ilości do przyjęcia wyrobu gotowego w oparciu o jednostkę miary)
  • Od teraz przy wystawieniu dokumentu magazynowego będzie widoczny pasek postępu wykonywanej operacji
  • Zostały dodane tłumaczenia komunikatów na język ukraiński