Aktualizacja Symfonia ERP KiP 2021.2.a

Nowa aktualizacja do Symfonii ERP Kadry i Płace2021.2.a związana jest z przedstawieniem elementów związanych z wpłatami PPK na rachunkach do umów zleceń dla Pracowników, którym rozliczane będą wpłaty PPK (u Pracowników, którzy nie przystąpili do programu PPK dane te nie będą prezentowane). 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Handlowym. 

Link do aktualnej wersji programu i pełnego opisu zmian: OPIS ZMIAN