Magazyn Walut – nowy dodatek

Sage wydał nową funkcjonalność – Magazyn Walut związaną z obsługą walut w wersji 2021.1.a.   

Magazyn Walut umożliwia wykrycie nieprawidłowości w kursie rozchodów – musi być zgodny z zasadą FIFO. Automatyzacja tego procesu prowadzi do poprawnej wartości zapisu. Nowe rozwiązanie również nadzoruje przepływ waluty między kontem walutowym nie generującym różnic kursowych. 

Udogodnienia dla Użytkownika dzięki wprowadzeniu nowej funkcjonalności: 

 • Automatyzacja procesu wpływów i wypływów transz walutowych (wg zasady FIFO), 
 • Automatyzacja naliczenia różnic kursowych dla operacji walutowych na kontach walutowych, 
 • Szybki dostęp do wiadomości o stanie walut na kontach walutowych (podział na transze z podanym kursem waluty) a także o ewidencji ruchów operacji walutowych za dany okres na konkretnych kontach księgowych. 

Składowe nowej funkcjonalności Magazyn Walut: 

 • Ustawienia – możliwość ustawienia typu dokumentu, bilansu otwarcia, typów kont, 
 • Historia – możliwość podglądu historii czynności wykonywanych na koncie bankowym, 
 • Korekta różnic kursowych – możliwość tworzenia dokumentów księgowych z kursem waluty zgodnym z zasadą FIFO, 
 • Stany walut – pokazuje stan wszystkich walut wraz z podziałem na transze, 
 • Algorytmy pracy magazynu walut. 

Magazyn Walut jest zależny od posiadanej licencji: 

 • Pakiet Uniwersalny, Pakiet Profesjonalny – Finanse i Księgowość 
 • Symfonia ERP FK, Subskrypcja: Gwarancja Podstawowa +, Komfort +, VIP+ , 
 • Symfonia ERP FK, Usługa: Gwarancja Premium, Prestiż, VIP. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Handlowym. 

 
Link do opisu działania i parametryzacji magazynu walut: Magazyn walut