Nowa wersja 10.10.6 programu R2Płatnik – Kluczowe Zmiany i Usprawnienia dla Efektywnego Zarządzania obszarem Płac i Kadr

Z radością informujemy o najnowszej aktualizacji R2Płatnik 10.10.6, wprowadzającej istotne usprawnienia.

Poniżej prezentujemy nowości:

 • Rozszerzenie obsługi dla dokumentów PIT-4R(13) i PIT-8AR(13) o część D, umożliwiające wprowadzanie kwot związanych z odstępstwem podlegającym przekazaniu na konto urzędu skarbowego.
 • Nowe wzory dla formularzy dokumentów ZUS Z-3b oraz ZUS ZAS-12.
 • Nowa funkcjonalność dotycząca serwera licencji SLS, która pozwala pracować na kilku bazach danych przy wykorzystaniu jednej licencji wielofirmowej na program.
 • Dla Klientów używających programu w ramach subskrypcji dodano funkcję konfiguracji dodatkowego urlopu firmowego, dostosowanego do potrzeb firm oferujących pracownikom płatny urlop dodatkowy, np. w ramach wolontariatu.
 • Równoległe zapisy do programu Symfonia (ERP) Finanse i Księgowość (Wymagające precyzyjnie zdefiniowanego dekretu księgowego).
 • Nowa opcja płacowa dla umów zleceń, pozwalająca na obliczenia podstawy zasiłku dla pełnych miesięcy po aktualizacji.
 • Zestawienie SQL „28! Wnioski pracowników” poszerzone o obsługę pracy zdalnej.
 • Możliwość przywracania domyślnych kolumn znajdujących się w oknie „Szukanie pracownika w firmach”.
 • Poprawki dla błędów związanych z otwieraniem list płac.
 • Usprawnienia w wymianie danych z aplikacją Symfonia HR (Hsys).
 • Poprawka błędu w naliczaniu wynagrodzeń za okres choroby po zmianie etatu.
 • Poprawka PIT-11 dla sytuacji, gdy data przystąpienia przez pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) została zmieniona w celu poprawnego naliczenia wartości kwoty przychodu w innym miesiącu
 • Poprawki obsługi ulgi PIT0, obejmujące osoby, które skończyły 26 rok życia, po czym korzystające z tej ulgi.
 • Usprawnienia dostępności dla opcji Czat.
 • Udoskonalenia funkcjonalne dla niepoprawnie rozbijanego zwolnienia lekarskiego w sytuacji, gdy umowa jest zakończona.
  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z nowych funkcji, które umożliwią bardziej efektywne zarządzanie obszarem płac i kadr w firmie.

Nasz specjalista, Artur Malik, jest gotów do przeprowadzenia u Państwa aktualizacji, aby zapewnić płynne zarządzanie obszarem płac i kadr.