Symfonia Biuro Rachunkowe Online

Nowa wersja Symfonia Biuro Rachunkowe Online wprowadza zmiany w zakresie automatyzacji dekretacji kosztów a także w zakresie jeszcze szybszej pracy na dokumentach księgowych. 

Nowa wersja Symfonia Biuro Rachunkowe Online uwzględnia również: 

  • Fakturę powtarzalną, 
  • Po zakończeniu procesu obiegu dokumentu możliwość eksportu dokumentu do FK, 
  • Nowe pole „Numer FK”, dzięki któremu możliwe jest wpisanie numeru dokumentu zaksięgowanego z FK, 
  • Dodanie Raportu Biegłego Rewidenta, 
  • Modyfikacja wyglądu Konfiguracji Eksportera oraz zakładki Klienci (Panel Biura), 
  • Możliwość wyszukania korekt dokumentów, 
  • Możliwość tworzenia zapisów z nowym podziałem VAT-u. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Handlowym.