Symfonia ERP Kadry i Płace – premiera wersji 2024.b

Jest nam niezmiernie miło poinformować użytkowników programu Symfonia Kadry i Płace o nowej wersji 2024.b.

Wraz z aktualizacją otrzymamy:

  • Przystosowanie oprogramowania do zmienionego stanowiska ZUS w kwestii uwzględniania przychodu z tytułu umowy cywilnoprawnej w podstawie wymiaru świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego.
  • Uzupełnienie o nowy formularz deklaracji PIT-4R(13), a także o schemy dla PIT-4R(13) . Zmiana pozwala na obsługę części D we wspomnianym formularzu.

Istotne kwestie, na które warto zwrócić uwagę przed aktualizacją:

  1. Aktualizacja 2024.b wymaga instalacji na każdym ze stanowisk, z zainstalowaną uprzednio wersją 2024.
  2. Konwersja jest dostępna od wersji 2023.
  3. Instalator konfiguracji globalnej ma numer wersji 23.0.101.0.
  4. Przed wykonaniem konwersji rekomendowane jest zamknięcie już rozliczonych okresów płacowych. Pozwoli to na uniknięcie zmian w naliczeniach. Jeżeli po wykonaniu konwersji wystąpi potrzeba otwarcia zamkniętego wcześniej okresu, zalecamy przeprowadzenie weryfikacji naliczeń (wtedy istnieje możliwość usunięcia okresu i zastąpienie go nowym, poprawionym). Co ważne, zanim zostaną otworzone okresy płacowe, konieczne jest wykonanie kopii bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do umówienia się na sprawne przeprowadzenie aktualizacji z naszym ekspertem ds. kadr i płac, Markiem Szczębarą, aby możliwie najszybciej cieszyć się pełnią funkcji oprogramowania Symfonia Kadry i Płace.