Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przygotuj firmę na ważne zmiany w prawie 

Już 1 lipca 2024 roku przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do włączenia się w Krajowy System e-Faktur. Elektroniczne faktury zarejestrowane w KSeF staną się jedyną dopuszczalną formą dokumentowania transakcji. Jak się przygotować do tej rewolucji? Odpowiednie oprogramowanie ERP wdrażane przez ekspertów firmy ZnanySystem pomoże Twojemu przedsiębiorstwu sprawnie dostosować się do nowych przepisów.

Ujednolicenie wzoru faktur, automatyczne księgowanie i przesyłanie dokumentów do kontrahentów oraz urzędów skarbowych – to funkcjonalności, którymi administracja skarbowa chce przekonać przedsiębiorców do korzystania z KSeF, ale jednocześnie budzi wiele obaw w firmach. 

Nowy system stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców już 1 lipca 2024 roku. Obecnie mamy okres przejściowy, w którym z KSeF można korzystać dobrowolnie. 

Rewolucja będzie ogromna i może oznaczać wiele problemów dla firm. Warto więc z dużym wyprzedzeniem zadbać o wdrożenie oprogramowania ERP, dzięki któremu z łatwością uporządkujesz procedury związane z fakturami, dostosowując je do nowych przepisów, a przy okazji usprawnisz i unowocześnisz wiele procesów. Zaufaj ekspertom ZnanegoSystemu i powierz nam tę transformację. 

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to stworzony przez administrację skarbową system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, przekazywanie oraz księgowanie tzw. faktur ustrukturyzowanych, zgodnych ze strukturą logiczną 
e-Faktury FA(1). Celem wprowadzenia nowego systemu jest digitalizacja w zakresie fakturowania oraz uszczelnienie systemu podatkowego. 

Elektroniczne faktury, zgodne z wystandaryzowanym wzorem, będą zapisywane w formacie xml. Do ich obsługi w nowym rejestrze od lipca 2024 roku zostaną zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy – zarówno podatnicy podatku VAT, a także ci, którzy są z niego zwolnieni. Do korzystania z KSeF będą również zobligowane zagraniczne podmioty, zakwalifikowane w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadające polski identyfikator podatkowy NIP. 

Ministerstwo Finansów już zachęca przedsiębiorstwa do korzystania z KSeF, podkreślając m.in., że rejestracja w systemie zwalnia z obowiązku archiwizowania faktur. Deklaruje również, że po spełnieniu określonych warunków przedsiębiorca, który wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane, może liczyć na szybsze zwroty podatku
VAT – do 40 dni. Jest też zwolniony z obowiązku przesyłania do urzędu skarbowego plików JPK FA.
 

Obsługa KSeF. Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z oprogramowania ERP

Zgodnie z nowymi przepisami faktury ustrukturyzowane można wystawiać i odbierać bezpośrednio w rządowej Aplikacji Podatnika KSeF, którą Ministerstwo Finansów udostępniło w wersji testowej na początku kwietnia. 

Ustawodawca daje jednak możliwość obsługi faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemów finansowo-księgowych firmy, które będzie można zintegrować z KSeF. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł spełnić nowe zobowiązania wobec administracji skarbowej, zachowując jednocześnie funkcjonalności, które daje mu oprogramowanie finansowo-księgowe w firmie. 

Odpowiednie oprogramowanie ERP do obsługi procesów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie zagwarantuje Ci:

 • prawidłową integrację z KSeF,
 • standaryzację faktur, zgodną z przepisami,
 • możliwość wysyłki, odbioru i podglądu faktur w plikach .xml,
 • bezpieczeństwo archiwizacji faktur,
 • właściwą numerację faktur, zgodą z numerami przydzielanymi przez KSeF,
 • minimalizację ryzyka błędów.

Oprócz konieczności dopełnienia wymogów wynikających z przepisów warto zadbać również o to, by oprogramowanie finansowo-księgowe zapewniało narzędzia do: 

 • swobodnego pobierania danych z różnych źródeł i przetwarzania ich tak, by można było zastosować je we wzorach faktur wymaganych przez KSeF,
 • weryfikacji danych wstawionych do faktury przed zatwierdzeniem jej w KSeF – warto wiedzieć, że KSeF nie sprawdza faktury pod kątem ewentualnych błędów rachunkowych. Odrzuci fakturę jedynie w przypadkach dotyczących np. niezgodności pliku ze wzorem lub próby wprowadzenia faktury przez osobę nieuprawnioną,
 • analizy przesłanych i odebranych faktur w systemie KSeF, by na ich podstawie można było tworzyć statystyki i prognozy biznesowe dla firmy. 

Ważne jest również to, by platforma do obsługi spraw finansowo-księgowych w firmie zapewniała możliwość udzielania bezpiecznego dostępu do danych oraz możliwości jej obsługi przez zewnętrzne podmioty oraz tylko uprawnionych pracowników. Chodzi o to, by np. biuro rachunkowe, które obsługuje Twoją firmę, mogło bez problemu otrzymać uprawnienia do weryfikowania i księgowania faktur w KSeF. 

Istotne jest również to, by każdy z uprawnionych podmiotów otrzymywał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). 

Jak przygotować firmę do wdrożenia KSeF?

Warto już teraz pomyśleć o prawidłowej integracji platformy finansowo-księgowej w Twojej firmie z systemem KSeF. W tym celu skontaktuj się z ekspertami firmy ZnanySystem. 

Pomożemy: 

 • zweryfikować procesy związane z obsługą faktur w firmie,
 • wybrać oprogramowanie ERP, które spełni oczekiwania  
 • określić, co należy zmienić w obecnych rozwiązaniach IT,
 • wdrożyć rozwiązania, które będą w pełni dostosowane do nowych przepisów i zintegrowane z KSeF,
 • udostępnić narzędzia wskazanym pracownikom lub biuru rachunkowemu. 

Eksperci ZnanegoSystemu przeszkolą również pracowników z obsługi nowych narzędzi oraz zasad bezpieczeństwa związanych z dostępem do wrażliwych danych.