Standardowy Rachunek Kosztów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r.

Przepisy związane z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r. dotyczące zleceń rachunku kosztów u świadczeniodawców zmuszają podmioty lecznicze do prowadzenia ujednoliconego rachunku kosztów.
Słownik analityczny

Zmiany odnoszą się do struktury planu kont oraz co ważne, do określonego sposobu identyfikacji (zbierania i przetwarzania danych kosztowych). Do tej pory podmioty lecznicze nie musiały tak szczegółowo skupiać się na specyfice świadczeń, czy strukturze ich kosztów.

Po co to ujednolicenie standardowego rachunku kosztów?

Głównym zadaniem rachunku kosztów, czyli podsystemu informacyjnego (w ramach systemu ewidencyjnego rachunkowości) jest dostarczenie informacji o kosztach. Rozporządzenie ma za zadanie regulację sposobu wyodrębnienia ośrodków powstania kosztów (OPK), jest to zależne od rodzaju prowadzonej działalności.

Najważniejsze założenia Rozporządzenia:

  • uporządkowanie ewidencji kosztów,
  • OPK: wyodrębnienie, usystematyzowanie, określenie sposobu alokacji,
  • obowiązek rozróżnienia ewidencji księgowych od działalności leczniczej względem pozostałych działalności,
  • zdefiniowanie metod wycen i procedur,
  • unormowanie ewidencji kosztów według rodzajów.

Jak Symfonia przygotowała system do rozporządzenia?

Dla programu Symfonia ERP Finanse i Księgowość przygotowany został gotowy plan kont, jaki można zaimportować do systemu. Na stronie producenta można zapoznać się z mechanizmem: Plan kont jednostek opieki medycznej.

Dodatkowo, dostępny jest specjalny raport: Obroty kont kosztów rodzajowych – jednostki medycznej oraz instrukcja jego działania Obroty kont kosztów rodzajowych dla OPK – jednostki medyczne.

Poza narzędziami przygotowanymi przez Symfonię, dla naszego Klienta  ina jego potrzeby, wdrożyliśmy poniższe rozwiązania indywidualne:

  1. Zestawienie wynagrodzeń lekarzy – przy pomocy tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość wygenerowania raportu z wynagrodzeniem lekarza w podziale na świadczone usługi,
  2. Import wynagrodzenia lekarza – na podstawie zestawienia opisanego w pkt. 1 użytkownik ma możliwość zaimportowania dokumentu zakupu z odpowiednim księgowaniem,
  3. Import faktury zakupu z firmy zewnętrznej (np. Diagnostyki) – przy pomocy tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość zaimportowania faktury zakupu wraz z odpowiednią dekretacją,
  4. Przeksięgowanie kosztów – rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi na dokonanie przeksięgowań kosztów na podstawie zdefiniowanych kluczy.

Jak przygotować firmę do wdrożenia planu kont i procedur?

Poprzez wdrożenie całego systemu Symfonia ERP, wraz z rozwiązaniami opisanymi powyżej, użytkownik ma możliwość odpowiedniego księgowania dokumentów i ich raportowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r.

Przy pomocy dodatkowych funkcjonalności, robi to zdecydowanie szybciej i bezpieczniej.